Romana Maliti

Ukončila štúdium divadelnej vedy na VŠMU a etnológie na FF UK v Bratislave. Od roku 2001 pôsobí ako projektová manažérka pre organizácie a projekty v oblasti divadla (Divadelný ústav, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Medzinárodný festival Divadelná Nitra). Venuje sa tiež divadelnej kritike, prekladu divadelných hier z ruského jazyka (Muchinová, Vyrypajev, Klavdiev a i.) a divadelnej dramaturgii (v spolupráci s režisérom Mariánom Amslerom v Divadle Aréna a Slovenskom národnom divadle). Ako herečka účinkovala v inscenáciách VŠMU (Blázon a mníška, r. P. Nagy), Štúdia 12 (Táňa-Táňa, r. M. Amsler; Katka Krátka tu už nepracuje, r. J. Šimko), Divadla YSTFUD (Exyt Víchod, r. Ľ. Burgr a D. Vicen) a divadla SkRAT (Napichovači a lízači, r. D. Vicen).