2 %

Milí priatelia,

divadlo SkRAT nedostáva žiadnu pravidelnú dotáciu od štátu a prostriedky na svoju činnosť získava výlučne z grantov na jednotlivé inscenácie (pokiaľ sa pošťastí byť medzi vyvolenými), zo vstupného a z dobrovoľných príspevkov ľudí, ktorým záleží na tom, aby tých málo divadiel na Slovensku s nezameniteľnou poetikou pomaly, ale isto definitívne nevykrvácalo. Medzi nich sa môžete zaradiť aj vy prostredníctvom poukázania 2 % z vašich daní, čo by nás nielen povzbudilo do ďalšej práce, ale by nám aj fyzicky pomohlo prežiť ďalší rok.

Aj vďaka vašim dvom percentám sme mohli pripraviť premiéry viacerých autorských predstavení. Okrem pravidelného hrania na domovskej scéne v Bratislave mali naše predstavenia možnosť vidieť diváci v Krakove, Vroclave, Trenčíne, v Martine na festivale Dotyky a spojenia či vo Zvolene na Víkende atraktívneho divadla.

No a k tomu, aby sme mohli pokračovať, nám môžu pomôcť aj vaše 2 %.

Údaje potrebné na venovanie 2 % divadlu SkRAT
suma 2 % z vašej dane: --- eur
IČO: 31802940
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Pre súčasnú operu
Sídlo: Paulínyho 1, 811 02 Bratislava

ak ste zamestnanec...
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani.

2. Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia Pre súčasnú operu.

3. Najneskôr do 31. marca 2023 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte: www.drsr.sk (vpravo kliknite na: zistenie miestnej príslušnosti).

 

SZČO
Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.