Divadlo SkRAT vo fotografii Ctibora Bachratého

V roku 2021 sa podielali autorky Romana Štorková Maliti, Anna Grusková, Maja Rojko a autor fotografií Ctibor Bachratý na výskume a vytvorení publikácie Divadlo SkRAT vo fotografiach Ctibora Bachratého. Ide o reprezentatívnu, z hľadiska témy a formy atraktívnu veľkoformátovú publikáciu Ctibora Bachratého a Divadla SkRAT. Táto publikácia je výsledkom vyše dvadsať ročného tvorivého dialógu kolektívu divadla a významného divadelného fotografa.
V publikácii môžu čitatelia vidieť výber fotografií, v ktorých Bachratý zdokumentoval tvorbu divadla od roku 2000 až po súčasnosť. V knihe je predstavených 25 inscenácií divadla formou 4-6 celostránkových, plnofarebných fotografií. Nájdete v nej autorove zábery, ktoré sú dôkazom jeho systematického a empatického vzťahu k typu tvorby a estetike SkRATu.
Fotografie dokumentujú tvorivý proces a zachytávajú efemérnosť performatívneho aktu.
Okrem fotografií v publikácií nájdete esej od Anny Gruskovej o fenoméne divadelnej fotografii s akcentom na pozíciu Ctibora Bachratého v nej. Taktiež aj rozhovor s Ctiborom Bachratým.
Autorkou  návrhu obálky a layoutu publikácie je oceňovaná knižná grafička Mária Rojko.

Za podporu výskumu a vznik textov ďakujeme Bratislavského samosprávnemu kraju.
Tento projekt sa tiež uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Publikáciu si môžete objednať e-mailovo alebo telefonicky: magdalena@cisarova.sk / +421 904 173 603 alebo pred začiatkom divadelného predstavení SkRAT v A4 - priestore súčasnej kultúry na Karpatskej 2 v Bratislave (budova YMCA).