Fotografie divadla SkRAT / finisáž výstavy Ctibora Bachratého + diskusia

Ctibor Bachratý už od roku 1990 zaznamenáva inscenácie významných profesionálnych divadiel na Slovensku i v zahraničí. Špeciálny vzťah má k súčasnému tancu, pohybovému divadlu, ku komorným zoskupeniam a nezávislej divadelnej scéne. Táto výstava je záznamom inscenácií divadla SkRAT, videných jeho očami.

O divadelnej fotografii na Slovensku a v zahraniční diskutuje Ctibor Bachratý, fotografka, vysokoškolská pedagogička a vedúca Katedry fotografie a nových médií VŠVU Olja Triaška Stefanović, informatik a kultúrny publicista Damas Gruska, moderuje Romana Štorková Maliti.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.