Nemusím veľa, stačí dobre

Námet, scenár, réžia Dušan Vicen 
Autori textov, účinkujúci Ľubo Burgr, Slávka Daubnerová, Daniela Gudabová, Lucia Fričová, Vito Bednárik, Stanislava Vlčeková, Vlado Zboroň 
Spoluautorkou výstupov Chuť žiť a Zorro je Slávka Daubnerová. Texty vznikli záznamom a prepisom improvizovaných situácií.
Hudba Ľubo Burgr
Technická spolupráca Slavo Šmálik

Cynicky poetické podobenstvo zo života jednej hotelovej izby, ale tiež poeticky cynické rozprávanie o tom, čo všetko sa malo a z rôznych príčin sa neudialo v priestore, v ktorom sa schádzajú ľudia mnohých tvárí, rôznych pohlaví a rozdielneho spoločenského a iného postavenia s jediným zámerom – urobiť si dobre.

Predstavenie sa odohráva v neútulne zariadenej anonymnej hotelovej izbe, kde sa stretávajú dvojice za účelom uspokojovania svojich sexuálnych potrieb. V samotnom predstavení však sex nefunguje ako cieľ, ale prostriedok na odhaľovanie skutočnej pravdy o postavách ocitávajúcich sa zrazu v situáciách, na ktoré často neboli pripravené a nechtiac odhaľujú často trpkú pravdu o sebe a o živote, ktorý žijú, pravdu, ktorú sa im za normálnych okolností darí maskovať a nepriznávať často ani samým pred sebou.
Ide o pásmo výstupov, ktoré zachytávajú ľudí v situáciách nanajvýš intímnych a chúlostivých, kedy sú veľmi zraniteľní, kedy sa zrazu nevedia brániť a reagujú SkRATovo...

Názov predstavenia je parafrázou tajomného výroku Ľuba Burgra, ktorý bol nájdený na jednej zo stien A4  nultého priestoru...

Premiéra: 19. 4. 2004, A4 – nultý priestor
Dĺžka: 90 minút

Reprízy v sezóne 2015 sa konali s podporou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.

Ďakujeme:
reštaurácii Prašná Bašta – za tvorivé zázemie
Dzedkovi – za pomoc pri výrobe scény
Barbore Babute Šedivej – za pomoc pri výrobe pomocných zvukov
Divadlu DISK Trnava – za spoluprácu
inšpiračným zdrojom – za inšpiráciu

FESTIVALY

Cibulák 2007, Pezinok
Víkend atraktívneho divadla 2006, Zvolen
SkRAT ve zkratce, 2008, Alfred ve dvoře, Praha
Festival divadiel strednej Európy 2009, Košice

RECENZIE

SME / Citové skraty a skratky
DIV 2006 / Nemusím veľa, stačí dobre