Projekt Onegin

Autori textu a účinkujúci Ľ. Burgr, D. Gudabová, L. Fričová, I. Hrubaničová, L. Barcziová, M. Chalmovský, V. Zboroň, svetelný dizajn B. Adamčík, M. Kokavec, Videoprojekcia B. Vitázek, kostýmy T. Langerová, dirigent a zvuková spolupráca M. Tóth, hlas V. Rusiňák, zbor Musica Falsa et Ficta: M. Kundlák, A. Čonková, V. Škutová, S. Hvozdík, K. Hanzenová, Samčo Brat dážďoviek, réžia I. Hrubaničová, Ľ. Burgr

Projekt Onegin je originálnym divadelným experimentom, ktorý ukáže jeden z možných spôsobov, ako sa dá priblížiť ku klasickým dielam aj dnes.

V inscenácii odznejú textové a hudobné nahrávky:
A. S. Puškin – Moj ďaďa samych čestnych pravil / číta Vasiľ Rusiňák
A. S. Puškin - Tatianin sen / číta Vasiľ Rusiňák

A. S. Puškin – List Onegina Tatiane / číta Milan Chalmovský

Mám taký sen (U meňa takoj son v ruskom preklade Valerija Kupku) / text a nahrávka Dana Gudabová

Čo by ste si chceli zahrať v tejto hre (dialóg v anglickom a nemeckom preklade Milana Chalmovského, Jany Paračkovej a Matěja Beránka) / text a nahrávka Lucia Fričová a Milan Chalmovský

You are beautiful / text Inge Hrubaničová, nahrávka Lucia Fričová

Nie som živá. Som papier (Ja neživa. Ja bumaga v ruskom preklade Valerija Kupku) / text a nahrávka Inge Hrubaničová

Modlitba Otče náš v aramejčine / nahrávka Vlado Zboroň

Ruská uspávanka / spieva Lucia Arendášová

Úryvok z duetu Oľgy a Tatiany Slychali´ľ vy / spievajú Lucia Arendášová a Inge Hrubaničová

Úryvok z Lenského árie Kuda, kuda / spieva Inge Hrubaničová

Úryvok z árie Finále Onegin/Tatiana Ja pláču / spievajú Inge Hrubaničová a Marek Kundlák

(Nahrávky boli realizované do hudobného podkladu opery Eugen Onegin, Staatskapelle Dresden vedie James Levine, 1988)

Nahrávky sa realizovali v štúdiu Filma s.r.o.

Špeciálne poďakovanie Divadla SkRAT patrí Tine Čornej za darovanie samovaru.

Vznik inscenácie ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Regionálna dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja.