Tiene pochybností

Inscenovaný tvar je výsledkom spolupráce divadla SkRAT a divadla Rádio Ivo (CZ), autori a účinkujúci: J. Švarcová, L. Fričová, D. Gudabová, P. Marek, M. Moštík, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň, A. Geislerová

Politicky nekorektný kabaret o minulosti, prítomnosti a neschopnosti. Inscenácia chce byť  zároveň aj “Ódou na spoluprácu”.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Regionálna dotačná schéma BSK a Ars Bratislavensis.