What’s on

Paranoja / DERNIÉRA

26.5.2022 - 20:00
A4 - priestor súčasnej kultúry
vstupenky
nech sa páči:)

Skupinová terapia

31.5.2022 - 20:00
A4 - priestor súčasnej kultúry
vstupenky
nech sa páči:)

Skupinová terapia

7.6.2022 - 20:00
A4 - priestor súčasnej kultúry
vstupenky
nech sa páči:)

Skupinová terapia

13.6.2022 - 20:00
A4 - priestor súčasnej kultúry
vstupenky
nech sa páči:)