2 %

Milí priatelia,

divadlo SkRAT nedostáva žiadnu pravidelnú dotáciu od štátu a prostriedky na svoju činnosť získava výlučne z grantov na jednotlivé inscenácie (pokiaľ sa pošťastí byť medzi vyvolenými), zo vstupného a z dobrovoľných príspevkov ľudí, ktorým záleží na tom, aby tých málo divadiel na Slovensku s nezameniteľnou poetikou pomaly, ale isto definitívne nevykrvácalo. Medzi nich sa môžete zaradiť aj vy prostredníctvom poukázania 2 % z vašich daní, čo by nás nielen povzbudilo do ďalšej práce, ale by nám aj fyzicky pomohlo prežiť ďalší rok.

V uplynulom roku sme aj vďaka vašim dvom percentám pripravili dve premiéry: Donor, swingers a iné experimenty... a Extrakty a náhrady. Okrem pravidelného hrania na domovskej scéne v Bratislave mali naše predstavenia možnosť vidieť diváci v Krakove, Vroclave, Trenčíne, v Martine na festivale Dotyky a spojenia či vo Zvolene na Víkende atraktívneho divadla.

No a k tomu, aby sme mohli pokračovať, nám môžu pomôcť aj vaše 2 %.

Údaje potrebné na venovanie 2 % divadlu SkRAT
suma 2 % z vašej dane: --- eur
IČO: 31802940
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Pre súčasnú operu
Sídlo: Paulínyho 1, 811 02 Bratislava

ak ste zamestnanec...
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani.

2. Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia Pre súčasnú operu.

3. Najneskôr do 31. marca 2016 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte: www.drsr.sk (vpravo kliknite na: zistenie miestnej príslušnosti).

 

SZČO
Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.