Nová kniha divadla SkRAT: Kryptotyp

Kryptotyp

Prvá časť knihy výberovo zachytáva záznamy z divadelných skúšok prebiehajúcich takmer rok vo voľnom čase aktérov, skúšok-stretávaní, ktoré sú však zároveň istým typom spoločného komunitného života a v rámci neho aj pokusom nájsť riešenia individuálnych aj širších spoločenských problémov. Je to divadlo a je to zároveň životný štýl založený na potrebe nepretržitej reflexie žitého a na vnímaní výberového príbuzenstva ako nevyhnutnej ľudskej potreby a hodnoty.

V druhej časti knihy je zachytený výsledok práce, text takto utvorenej divadelnej inscenácie Tabu. Texty „výsledku“, teda inscenácie, nie sú zahrnuté do textov „práce“, aby sa neopakovali. V prvej časti knihy sú však na ne odkazy, takže čitateľ môže nadobudnúť obraz o postupe práce aj tak, že nebude túto knihu čítať iba lineárne.

Kniha vyšla v roku 2015 vo vydavateľstve Kalligram s podporou Ministerstva kultúry SR. Dá sa kúpiť v A4 a v kníhkupectvách.

Úryvok z knihy si môžete prečítať tuto.