Inge Hrubaničová

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra – história. Od r. 1988 žije v Bratislave. Pracovala ako lexikografka v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra (je spoluatorkou Synonymického slovníka slovenčiny, 1995). Venuje sa jazykovej redakcii textov, novinovej a rozhlasovej publicistike. V denníku SME má rubriku nazvanú Slovenčina od slova do slova. Výber z týchto textov vyšiel pod názvom The Slovak Matrix alebo Slová v maskáčoch (Q111, 2010) a Ako zjesť žabu (Kalligram, 2013). Za túto rubriku získala na Kremnických gagoch Zlatého gunára 2013. Od roku 1991 sa nepretržite venuje tvorbe autorského divadla (najprv v divadle Stoka, teraz v divadle SkRAT). Divadelné texty publikovala v knihách Divadlo Stoka: Eo ipso, Komora, Kolaps (1997); Divadlo SkRAT. Hry 2003 – 2006 (2007). Samostatne debutovala knihou Láska ide cez žalúďok (Aspekt, 2007). Kniha bola nominovaná na cenu Anasoft litera 2008 a Cenu Bibliotéky 2008.