Stanislava Vlčeková

Nezávislá choreografka, tanečnica a tanečná pedagogička, absolventka Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Posobila v Štúdiu tanca Banská Bystrica, spolupracovala s viacerými významnými domácimi a zahraničnými choreografmi, vystupovala vo viacerých krajinách Európy. V Japonsku získala spolu s tanečnou skupinou MY3 významnú cenu poroty Saitama International Dance 2002. V roku 2006 bola v Bratislave nominovaná na ocenenie Philips Morris Kvet Baletu za rok 2005. Pedagogicky posobí na Slovensku i v zahraničí, kde sa orientuje na súčasné tanečné techniky a partnering spolu s tanečníkom Danielom Račekom. Od roku 2011 vyučuje súčasné tanečné techniky na katedre hereckej tvorby na VŠMU. Ako choreografka spolupracuje na rôznych divadelných inscenáciách a medzižánrových podujatiach. Momentálne pôsobí v Debris Company, pre ktorý vytvorila choreografie Soliloquy, Dolcissime Sirene, Ortopoetikum, Hexen, MONO (v spolupráci s P. Jaškom), EPIC. Spolupracuje s divadlom SkRAT a alternatívnym divadlom elledanse. V roku 2009 získala ocenenie „TAOS: tanečná osobnosť sezóny“ za spoluvytvorenie a interpretáciu trojúlohy Eva-Afrodita-Helena v predstavení Jablko (alternatívne divadlo elledanse) a za postavu vytvorenú a interpretovanú pre predstavenie Hexen (zoskupenie Debris Company). V roku 2012 získala III. miesto na súťaži choreografických miniatúr za choreografiu Rose pre súbor Balet Bratislava v srbskom Belehrade.