Milan Chalmovský

Absolvent herectva na VŠMU v Bratislave (1997), bývalý žiak Ludusu (1985 – 1992). Spolupracoval s mnohými divadlami (SND, BD Žilina, JAV, Phenomenontheatre, divadlo Aréna, Ludus), účinkoval vo viacerých filmoch (BabičkaKandidát). V divadle SkRAT pôsobí od roku 2004.